หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร ความเคลื่อนไหว บริการประชาชน ติดต่อเรา
ผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประวัติตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดชุมพร
หน่วยงานในสังกัด
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6

วิสัยทัศน์

"ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานสากล
ยึดความมั่นคงเป็นหัวใจในการทำงาน"
BRAND POSITION : SMART ENTERPRESE OR IMMIGRATION
พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองทั้งระบบ
2. ล้างปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและคนต่างด้าวที่เป็นภัยต่อความสงบสุขของประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
3. แก้ปัญหาภาพลักษณ์ความล่าช้าในการตรวจคนเข้าเมือง ด่าน ตม. ท่าอากาศยานสากล
4. เร่งวางโครงสร้างกลไกขับเคลื่อนทุกด้านเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0
5. ตอบสนองการจัดระเบียบการควบคุมแรงงานต่างด้าวในภารกิจคนเข้าเมืองทั้งระบบ
หน้าแรก    เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร    ความเคลื่อนไหว    บริการประชาชน    ติดต่อเรา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร
100 ม.8 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 077-630282, 077-510384 โทรสาร 077-630282, 077-510385
Email: chumphon.immigration@gmail.com
Copyright © 2017 Chumphon Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com