หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร ความเคลื่อนไหว บริการประชาชน ติดต่อเรา
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ระเบียบคำสั่ง/กฏหมาย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารและเเบบฟอร์มอื่นๆ

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ติดต่อเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิว นำหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเปรียบเทียบปรับ (ในกรณีอยู่เกินกำหนด)
พบนายตำรวจผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ประทับตรารับคำขอ/ประทับตราตรานัดฟังผลการพิจารณา ยกเว้นกรณี
- ใช้ชีวิตปั้นปลาย
- เดิมมีสัญชาติไทย
- นักธุรกิจกลุ่ม A  เป็นต้น
(หากมีการสอบปากคำใช้เวลา 40 นาที)
คืนหนังสือเดินทางให้กับผู้มาติดต่อ ในวันฟังผล นำหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
หมายเหตุ :
ระยะเวลาดังกล่าวเฉพาะการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ไม่รวมระยะเวลารอคิวของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
หน้าแรก    เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร    ความเคลื่อนไหว    บริการประชาชน    ติดต่อเรา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร
100 ม.8 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 077-630282, 077-510384 โทรสาร 077-630282, 077-510385
Email: chumphon.immigration@gmail.com
Copyright © 2017 Chumphon Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com