หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร ความเคลื่อนไหว บริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา
S-M-A-R-T STRATEGY MODEL
 • Strengthen IMM.unit
 • พัฒนา "ด่าน ตม.เข้มแข็ง" ต้นแบบ
 • Manpower Development
 • พัฒนา ตม.มืออาชีพ
 • Amendment of rule & regulation
 • ปรับแก้กฎหมายระเบียบให้ทันยุคสมัย
 • Relation operation Management
 • สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงในการปฏิบัติ
 • Transaction regulation management
 • เข้าสู่ "องค์กรธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์" เพื่อเข้าสู่ความเป็นองค์กร Thai IMMIGRATION 4.0
  วิสัยทัศน์ตรวจคนเข้าเมือง
  พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
  ระเบียบคำสั่ง/กฏหมาย
  การเดินทางสู่ประเทศไทย
  อัตราค่าธรรมเนียม
  การขออยู่ต่อชั่วคราว
  การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
  การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
  คู่มือประชาชน
  คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
  แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
  เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
  เอกสารและเเบบฟอร์มอื่นๆ
  แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด เกี่ยวกับกฏหมายคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ หรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ
  ติดต่อ สวญ.ตม.จว.ชุมพร
  โทร. 077-510384
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร

  ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
  กิจกรรมวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
  กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
  กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
  พระราชกรณียกิจน่ารู้ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
  พระราชกรณียกิจน่ารู้ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการมอบอาหารแห้งสิ่งของจำเป็น และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการมอบอาหารแห้งสิ่งของจำเป็น และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ผลการปฏิบัติงาน/จับกุม

  ประชาสัมพันธ์การแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
  ประชาสัมพันธ์การแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
  ผลการปฏิบัติ
  ผลการปฏิบัติ
  ดูผลการปฏิบัติงาน/จับกุมทั้งหมด
  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
  ประวัติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  ประวัติตรวจคนเข้าเมือง
  จังหวัดชุมพร
  ภาพกิจกรรม ตม.ชุมพร
  ผลการปฏิบัติงาน/จับกุม
  หน่วยงานในสังกัด
  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
    ตม.จว.กระบี่
  ตม.จว.ชุมพร
    ตม.จว.ตรัง
    ตม.จว.นครศรีธรรมราช
    ตม.จว.นราธิวาส
    ตม.จว.ปัตตานี
    ตม.จว.พังงา
    ตม.จว.ภูเก็ต
    ตม.จว.ยะลา
    ตม.จว.ระนอง
    ตม.จว.สงขลา
    ตม.จว.สตูล
    ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
    ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
  หน้าแรก    เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร    ความเคลื่อนไหว    บริการประชาชน    ติดต่อเรา
  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร
  23/11 หมู่ 1 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077-630282, 077-510384 โทรสาร 077-630282, 077-510385
  Email: chumphon.immigration@gmail.com
  Copyright © 2017 Chumphon Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com