หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร ความเคลื่อนไหว บริการประชาชน ติดต่อเรา
ผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประวัติตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดชุมพร
หน่วยงานในสังกัด
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6

ประวัติตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 กำหนดให้จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร โดยแยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง มีเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ปกครอง ภายในจังหวัดชุมพรและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดชุมพร
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพรได้เริ่มดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ให้เข้าใช้อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ห้องเดียว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตารางเมตร เป็นที่ทำการชั่วคราวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร แบ่งส่วนงานหลักเป็น 3 ส่วน ได้แก่ งานอำนวยการและสนับสนุน งานบริการคนต่างด้าว และงานสืบสวนปราบปราม
ในปี 2560 ได้ย้ายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร ที่อยู่ 23/11 ม.1 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 มีตำแหน่งข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร จำนวน 28 นาย
ติดต่อตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร
หน้าแรก    เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร    ความเคลื่อนไหว    บริการประชาชน    ติดต่อเรา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร
100 ม.8 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 077-630282, 077-510384 โทรสาร 077-630282, 077-510385
Email: chumphon.immigration@gmail.com
Copyright © 2017 Chumphon Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com