HOME ABOUT US ACTIVITIES SERVICES CONTACT US
Commander
Immigration Vision
Immigration History
History for
Chumphon Immigration
Branch list of
Immigration Division 6

History for Chumphon Immigration

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 กำหนดให้จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร โดยแยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง มีเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ปกครอง ภายในจังหวัดชุมพรและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดชุมพร
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพรได้เริ่มดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ให้เข้าใช้อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ห้องเดียว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตารางเมตร เป็นที่ทำการชั่วคราวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร แบ่งส่วนงานหลักเป็น 3 ส่วน ได้แก่ งานอำนวยการและสนับสนุน งานบริการคนต่างด้าว และงานสืบสวนปราบปราม
ในปี 2560 ได้ย้ายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร ที่อยู่ 23/11 ม.1 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 มีตำแหน่งข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร จำนวน 28 นาย
Contact to Chumphon Immigration
Home    About Us    Activities    Services    Contact Us
CHUMPHON IMMIGRATION
100 Moo 8 Tombon Wang Phai, Amper Mueng, Chumphon 86190, Thailand
Tel. 077-630282, 077-510384 Fax. 077-630282, 077-510385
Email: chumphon.immigration@gmail.com
Copyright © 2017 Chumphon Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com