หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร ความเคลื่อนไหว บริการประชาชน ติดต่อเรา
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ระเบียบคำสั่ง/กฏหมาย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารและเเบบฟอร์มอื่นๆ

เอกสารดาวน์โหลด

1-30 จากทั้งหมด 37 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 ถัดไป
รายการตรวจเอกสารการยื่นขออยู่ต่อกรณีธุรกิจ
(ขนาด: 1.43 MB)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ 2.18 กรณีครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (สามีไทย)
(ขนาด: 440.56 KB)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ 2.18 กรณี ครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (ภรรยาไทย)
(ขนาด: 629.53 KB)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ม.38
(ขนาด: 1.26 MB)
รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม. ๒)
(ขนาด: 46 KB)
บัญชีคนโดยสาร (ตม. ๓)
(ขนาด: 89 KB)
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม. ๗)
(ขนาด: 54 KB)
คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม. ๘)
(ขนาด: 66 KB)
คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๙)
(ขนาด: 57.5 KB)
คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม. ๑๓)
(ขนาด: 71.5 KB)
คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๑๘)
(ขนาด: 62.5 KB)
คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม. ๒๐)
(ขนาด: 98 KB)
คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐)
(ขนาด: 109 KB)
คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม. ๒๒)
(ขนาด: 57.5 KB)
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๕)
(ขนาด: 44 KB)
แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๒๘)
(ขนาด: 41 KB)
แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. ๓๐)
(ขนาด: 123 KB)
แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗)
(ขนาด: 37 KB)
คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. ๘๖)
(ขนาด: 57 KB)
คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม. ๘๗)
(ขนาด: 55.5 KB)
แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย
(ขนาด: 79 KB)
แบบแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
(ขนาด: 40.5 KB)
คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่
(ขนาด: 43.5 KB)
แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล
(ขนาด: 47 KB)
แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
(ขนาด: 30 KB)
แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
(ขนาด: 21.5 KB)
แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
(ขนาด: 39.5 KB)
ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
(ขนาด: 25.5 KB)
แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต
(ขนาด: 48.5 KB)
แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
(ขนาด: 38.12 KB)
  ถัดไป
หน้าแรก    เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร    ความเคลื่อนไหว    บริการประชาชน    ติดต่อเรา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร
100 ม.8 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 077-630282, 077-510384 โทรสาร 077-630282, 077-510385
Email: chumphon.immigration@gmail.com
Copyright © 2017 Chumphon Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com